Weboldalak
Bezár

Impresszum

Jogi nyilatkozat

A weboldal tulajdonosa:
OMV Gas Marketing & Trading Hungária Kft. („OMV GAS“)
Október huszonharmadika utca 6-10. 5. em. 5/A.
1117 Budapest, Magyarország
+36-1 472-3122
omv-gas-H.office@omv.com

Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-09-878601 cégjegyzékszám alatt bejegyezve
Adószám: 13892250-2-44
Felügyeleti szerv: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Kamarai tagság: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Főtevékenységi kör: gázkereskedelem
Ügyvezetők: Mario Puleo

A weboldal felhasználója köteles betartani az alábbi feltételeket, kivéve, ha azok a hatályban lévő jogszabályok előírásaival ellentétesek.

Szerzői jogok

A weboldalon megjelenő tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. Ha nincs külön jelölve, a weboldalon megjelent összes tájékoztató és dokumentáció tulajdonosa az OMV GAS. Az információk másolása, új tartalommal való megtöltése, illetve tárolása csak magáncélú, nem pedig kereskedelmi célú használatra megengedett. Minden más felhasználás, például a felhasznált tartalom megváltoztatása nem terjeszthető az OMV GAS előzetes írásos engedélye nélkül. A weboldalon található bármilyen jelölés használata (pl. márkajel, logó) további terjesztése nem megengedett, függetlenül attól, hogy ® vagy ™ jellel van ellátva, különösen értendő ezalatt az OMV GAS törvényileg védett márkajele. A jelen szabályozás a közvetlen vagy közvetetten az OMV GAS weboldalán keresztül használt software-ekre is érvényes. Amennyiben a jelen weboldalon harmadik felek tartalmára mutató linkek vannak, akkor azokra a harmadik fél által meghatározott szabályok érvényesek, és azok betartása kötelező.

A szerzői jogokon kívül az OMV GAS fenntart minden, a weboldallal kapcsolatos további jogot.

Felelősségkizárás​

OMV GAS minden elvárható intézkedést és erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a jelen weboldalon közzétett információk teljeskörűek, helyesek és naprakészek legyenek. Ennek ellenére elképzelhető, hogy egyes tájékoztatások nem teljesek és pontosak, ezt kérjük figyelembe venni, illetve ezekért elnézést kérünk. OMV GAS továbbá fenntartja a jogot, hogy a jelen weboldalon megjelenő tartalmat bármely előzetes tájékoztatás nélkül módosítsa. OMV GAS nem vállal sem kifejezetten, sem hallgatólagosan felelősséget a weboldalon közzétett információkért, illetve azokért sem, amelyek közvetlenül vagy közvetve az OMV GAS weboldalán keresztül harmadik fél által kerülnek bemutatásra. Az OMV GAS teljes mértékben kizárja a jelen weboldalon található helytelen és pontatlan információkkal kapcsolatos felelősségét. Az OMV GAS felhívja a figyelmet, hogy a jelen weboldalon található információk alapján született döntésekért kizárólag a weboldal felhasználója felel. Az OMV GAS sem a közvetlen károkért, sem pedig a jelen weboldal, beleértve a weboldalról elérhető harmadik felek tartalmára mutató linkeken lehívható információkból származó közvetett károkért nem vállal felelősséget.

OMV GAS nem vállal sem felelősséget, sem helytállást, hogy a jelen weboldal és tartalma teljeskörűen, illetve megszakítás nélkül rendelkezésre áll, fellépő hibák nélkül, illetve azonnali hibajavítás mellett, továbbá az OMV GAS weboldalának lehívásával kapcsolatos segítő eszközök (pl. szerver) vírusmentes és más veszélyes elemektől mentes állapotáért. Az OMV GAS kifejezetten kizár minden felelősséget – a törvények betartása mellett – azon károkért, amely az OMV GAS weboldal eléréséből, illetve a kapcsolódó segítő eszközök állapotából ered.

Adatvédelem

Vállaljuk az Ön magánszférájának a tiszteletben tartását azáltal, hogy betartunk minden hatályos adatvédelmi jogszabályt és előírást, beleértve a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendeletet („GDPR”). A személyes adatainak kezeléséről és adatvédelmi nyilatkozatunkról az alábbi linken talál bővebb tájékoztatást: Adatvédelem

Kapcsolódó linkek

A weboldalra egy adott linken keresztül történő hozzáférés kockázatát teljes mértékben a felhasználó viseli. OMV GAS nem vállal felelősséget a kapcsolódó linkekért és felhívja a figyelmet, hogy azok üzemeltetése az OMV GAS-tól független, azok az adott harmadik fél felelősségi körébe tartoznak és a felhasználók az adott weboldalra vonatkozó feltételeket kötelesek betartani.

Alkalmazandó jog és joghatóság

Bármely, a weboldal használatával kapcsolatban felmerülő vitás kérdésben a magyar jog rendelkezései irányadók, az Áruk Nemzetközi Adásvételéről szóló ENSZ egyezmény és a magyar kollíziós jog rendelkezéseinek kizárása mellett.
A jelen weboldal közvetlen vagy közvetett használatából eredő bármely jogvita esetén kizárólag a magyar bíróságok illetékesek.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben bármely rendelkezés érvénytelennek minősülne, úgy ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.