Weboldalak
Bezár
Data Protection

Adatvédelem

Az adatvédelem fontos számunkra

Vállaljuk az Ön magánszférájának a tiszteletben tartását azáltal, hogy betartunk minden hatályos adatvédelmi törvényt és előírást, beleértve a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendeletet („GDPR”).

A GDPR 2018. május 25-e óta van hatályban. Mivel az Ön személyes adatainak a védelmét a legnagyobb gondossággal végezzük, az adatvédelmi nyilatkozatunkat a GDPR előírásaival összhangban aktualizáltuk. Itt található az aktualizált adatvédelmi nyilatkozat, amely tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak a kezeléséről.

Fontos információkat talál benne az Önt megillető jogokról is, többek között a hozzáféréshez való jogról, a helyesbítéshez vagy törléshez való jogról, az adatkezelés korlátozásához való jogról, a hozzájárulás visszavonásához való jogról, a tiltakozáshoz való jogról, az automatikus döntéshozatal kizárásához való jogról, beleértve a profil létrehozását, az adathordozhatósághoz való jogról és az adatvédelmi hatóságnál történő panasztételi jogról.